Links

Overige

- Opstellen van product- of dienstomschrijving.

- Begeleiding van kleinschalige woon- en
zorgvoorzieningen.

- Opstellen van project- of businessplan.

- Opstellen (kwaliteit) jaarverslag


Bij deze diensten gaat het niet alleen om het 'opleveren' van het papier, maar juist ook om het proces en afstemming om uw dienst of project zo duidelijk mogelijk te maken.