Links

Procesoptimalisatie

Op basis van LEAN-management principes uw processen analyseren, en verbeteren.

Uitgangspunten:
- Waarde toevoegen
- Geen verspilling
- Flow
- Respect
- Al doende leren, en continu verbeteren

Regie bij medewerker en client!

Meer over LEAN zie ook : zorginnovatieplatform