Gemeenten

Met de transitie van de van de AWBZ naar de WMO wordt u voor grote uitdagingen gesteld. Wie worden onze klanten? Welke zorg en diensten vragen zij? Welke kwaliteitseisen hanteer ik bij de zorginkoop? En hoe kunnen we slimme combinaties maken waardoor de zorg en diensten beter en goedkoper worden?


De uitvoering van de WMO door de gemeenten biedt vele kansen doordat de zorg en ondersteuning 'dichtbij de klant'  georganiseerd kunnen worden.

Uitgangspunten:

* De vraag van de client is het uitgangspunt, niet minder en niet meer!
* Gebruik de kracht en mogelijkheden van de client en haar netwerk
* Voorkom verspilling
* Procdures zijn ondersteunend en bieden ruimte voor creativiteit en maatwerk!
* Creeer een veilige cultuur, vanuit dialoog samen op zoek naar oplossingen

Mogelijke diensten

* interim-management
* klantenonderzoek voor kwaliteitsbewaking (o.a. voor zorgkantoren uitgevoerd) en marketing doeleinden
* kwaliteitcontroles (en trainingen hierin)
* beleidsontwikkeling in samenspraak met diverse stakeholders
* procesbegeleiding
* projectleiderschap