Links

Onderzoek en evaluatieKlantervaringsonderzoek
Geen standaard CQ-onderzoek, maar een evaluatie die antwoord geeft op uw vragen. De geleverde onderzoeken zijn na afstemming met zorgkantoor ook geaccepteerd als externe verantwoording.

Spiegelgesprekken
Bij spiegelgesprekken worden klantgesprekken direct (in de groep) of mbv. videobeelden direct 'gespiegeld' naar de medewerkers. Op basis van de bevindingen stellen zij een plan van aanpak op.

Intervisie
Resultaat gerichte, begeleide intervisie zodat teamleden van elkaar kunnen leren.

Interne audits
Voor het opzetten van een intern auditplan, waarbij de interne audits dienen als middel om bewustwording van eigen handelen te bevorderen. Positief prikkelen om zelf weer met verbeteringen aan de slag te kunnen.


Projectevaluatie
Voor ieder project wordt een projectevaluatie op maat ontworpen en indien gewenst uitgevoerd.

Shadowing
Meelopen met een dag in het leven van ..... Wat ervaart deze client, waar loopt hij/zij tegen aan. Met schriftelijke rapportage aan de betrokkenen.

Mystery guest
Welke indruk maakt uw organisatie op nieuwe clienten/patienten of nieuwe medewerkers. Evaluatie van vindbaarheid, gebouwen, bejegening, etc.

In alle gevallen kan op maat een onderzoek worden opgesteld.