Missie

Wat

Ik wil mensen, teams en organisaties ondersteunen in: betere kwaliteit voor de klant, leuker werk voor de zorgprofessional en optimaal gebruik van beperkte maatschappelijke middelen.


Hoe
- Geen standaardkunstje, maar samen met u en uw medewerkers uw vraagstukken ontrafelen en op zoek naar onderliggende oorzaken.
- Focus op wat is de toegevoegde waarde voor de klant?
- Geen ingewikkelde concepten en rapporten, maar uw organisatiestrategie vertalen in heldere doelen en simpele, concrete stappen.
- Samenwerken met plezier door het delen van kennis, nieuwe inzichten en ontwikkelingen en het vieren van de gezamenlijke successen.

Mijn specialiteit is zorgmanagement in de breedste zin van het woord. Procedures en regels niet als uitgangspunt voor kwaliteit  maar de menselijke maat en professionaliteit van uw medewerkers als basis voor het ontwikkelen van kwaliteit in uw organisatie.
Respect, eerlijkheid, duurzaamheid, gelijkwaardigheid en continu in verbinding zijn hierbij voor mij belangrijke kernwaarden.